Lehrveranstaltungen der Arbeitsgruppe Prof. Dr. D. Kröner

Wintersemester 2017/2018

Sommersemester 2017

Wintersemester 2016/2017

Sommersemester 2016

  Wintersemester 2015/2016

   Sommersemester 2015

   Wintersemester 2014/2015

   Sommersemester 2014

   • Theorie und Numerik partieller Differentialgleichungen II
   • Praktische Übung zur „Theorie und Numerik partieller Differentialgleichungen II“