Mitarbeiter

Sekretariate

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Sören Bartels

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Patrick Dondl

Arbeitsgruppe Prof. em. Dr. Dietmar Kröner

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Michael Růžička

Arbeitsgruppe JProf. Dr. Diyora Salimova